Професия "Откривател на топла вода"

🤔 Защо?

Учиш чрез правене.

Кога?

"Ама то това не е баш това което искам."

"Ем, то няма такова нещо."

"Ще е супер яко да го напишем това а?"

Demo#1Demo#2

Не точно.
Липсва.
Забавно е.

🚧 Какво?

https://octolife.now.sh

Решава проблем, който имаш. В действителност го използваш.

Router (Navigo)
JavaScript Playground (Poet)
State management (Stent)
Chrome new tab extension (Unload, Evala)
GitHub PR review tool (IGit)
Static site generator (Techy)
VSCode theme (Kalia)
Comments plugin (Octomments)
CLI JS/TS runner (hopa)
Covid-19 tracker (c19)
.
.
.

🚀 Хей, вижте какво направих!

https://igit.dev

💯 Ползи

Jacob Fat

@KrasimirTsonev